Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

"Soli Deo Gloria"


IV Niedziela Adwentu

IV Niedziela Adwentu

 św. Józef był człowiekiem sprawiedliwym   (Mt 1,18-24)

          W Biblii termin „sprawiedliwy” ma sens zbawczy i jest przede wszystkim cechą Boga wiernego obietnicom. Człowiek, który włącza się w zbawcze dzieło Boga, przez pełnienie Jego woli, staje sie sprawiedliwym i posłusznym Panu.

          Św. Józef jest sprawiedliwy, ponieważ akceptuje niezwykłość swojej sytuacji, nie wkraczając w sprawy, które go przerastają. Po wyjaśnieniu przez anioła, tego co dla niego niejasne, nie oddala Maryi, lecz posłusznie spełnia polecenie z nieba. Bierze do siebie swą małżonkę i przyjmuje Jezusa za swego legalnego syna.

           Jak św. Józef zaufajmy Bogu i jego opatrzności.

s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych