Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

"Soli Deo Gloria"


Roratka

Uroczystość  Niepokalanego  Poczęcia
Najświętszej  Maryi  Panny

 Cała piękna jesteś Maryjo, grzechu nie ma w Tobie...

Prawdę o Niepokalanym Poczęciu Maryi zdefiniował Pius IX 8 grudnia 1854 roku:
„Od pierwszej chwili swego poczęcia, za szczególną łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, biorąc pod uwagę zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, Najświętsza Maryja Panna została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia przypomina nam, że istnieje KTOŚ, którego dobroć nie została zniszczona przez grzech. To Maryja. W Niej działał Bóg wypełniając Ją sobą tak, że na zło nie pozostało już miejsca.

W postaci Niepokalanej Ojcowie dostrzegają symbol tajemnicy Kościoła, oczyszczonego dzięki śmierci Chrystusa ze wszystkich grzechów, aby był święty i nieskalany (por. Ef 5,27).
„Dobroć Boga została nam ukazana przez Chrystusa, a w Maryi objawiła swoje czułe i czyste oblicze” (A. Grün).

Niepokalana Maryjo, Pełna Łaski, w Tobie nasza nadzieja...

s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej
przyszedł na świat.
Jest twój,
jest twoim wszystkim,
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych