Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

"Soli Deo Gloria"


Chleb

Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa

Ustanawiając podczas Ostatniej Wieczerzy Eucharystię, Chrystus związał z nią swoją stałą obecność. Jest to największy i najcenniejszy dar jaki otrzymał Kościół, ponieważ Jezus daje nam samego siebie, swoje Ciało i swoją Krew w chlebie i winie. Daje się jako nowa Manna i pokarm duchowy dla człowieka (por. J 6,31-33). Daje się jako Miłość Miłosierna dla naszego zbawienia.

W Komunii sakramentalnej jesteśmy zjednoczeni z Jezusem oraz ze wszystkimi, ktorzy Go przyjmują: „ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba” - mówi św. Paweł (1 Kor 10,17).

W uroczystość Bożego Ciała, Jezus jeszcze bardziej przybliża się do nas i pragnie przebywać z nami.

Otwórzmy nasze serca i zaprośmy Jezusa do naszego życia.

 s. Boguchwała Kuras OSU

Na dziś


Istnieje radość wewnętrzna
w znoszeniu cierpienia,
gdy ma się serce oddane Bogu.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych