Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Śluby

  - 2 lutego -

Święto Ofiarowania Pańskiego - Łk 2, 22-40

Dzień Życia Konsekrowanego

Módlmy się o wierność swojemu powołaniu w każdej chwili życia,
dla wszystkich osób poświęconych Bogu.

Módlmy się też o powołania zakonne,
aby wielu młodych ludzi zachwyciło się pięknem Boga
i zdecydowało się odpowiedzieć miłością na Miłość.


 
 
Oto nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie
i  Anioł Przymierza, którego pragniecie
(Mal 3, 1)

Powyższe słowa proroka można odnieść do ewangelicznego wydarzenia - kiedy Maryja z Józefem przybyli do świątyni, aby zgodnie z nakazem Prawa ofiarować Jezusa Bogu (por. Wj 13,2.12.15). W tym czasie na terenie swiątyni spotykamy dwóch szczególnych świadków: Symeona oraz prorokinię Annę.

Starzec Symeon, napełniony Duchem Świętym, szczęśliwy, trzyma w swych ramionach Dzieciątko, które jest oczekiwanym i upragnionym Zbawicielem wszystkich ludzi, światłością dla pogan oraz chwałą swego ludu. Symeon jest symbolem tych, którzy otwartym sercem przyjmują Jezusa Chrystusa.

Anna - prorokini, to kobieta w podeszłym wieku, której radością było spełnianie praktyk religijnych, służenie Bogu oraz opowiadanie o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wybawienia Jerozolimy.

Symeon i Anna są wzorem pięknego przeżywania podeszłego wieku; są świadectwem głębokiej wiary, miłości i wierności.

opr. s. Boguchwała Kuras OSU 

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Dusza czuje się wezwana,
podążać jedynie tą drogą,
która jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia

 

Modlitwa za Ukrainę

 

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Adoracje Kraków